Kopernikański
Ośrodek Integracji

Jadalny Ogród KOI

Jadalny Ogród KOI jest miejscem spotkań i nauki dobrych praktyk. To ogródek ekologiczny, uprawiany przez społeczność uniwersytecką i mieszkańców miasta. Sadzimy oraz siejemy warzywa, owoce, zioła. Udostępniając tę przestrzeń innym, chcemy dać możliwość uprawy roślin, wpływać na nawyki żywieniowe, wzmacniać świadomość połączenia z otaczającym ekosystemem. Organizując aktywności w ogrodzie, poruszamy ważne tematy związane ze zrównoważonym rozwojem i adaptacją do zmian klimatu. Studenci i studentki oraz mieszkańcy i mieszkanki Torunia zdobywają tu wiedzę w zakresie: suwerenności żywnościowej, wytwarzania żywności w miastach, permakultury, ogrodnictwa ekologicznego, agroekologii, racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Ogród pełni też funkcję rekreacyjną, przyczyniając się do integracji mieszkańców i studentów z Polski i z zagranicy. Ogród jest miejscem otwartym na współpracę z innymi uczelniami, które realizują analogiczne inicjatywy, a także organizacjami działającymi na terenie miasta i uniwersytetu. Naszym kolejnym założeniem jest organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym, co przyczynia się do tworzenia wspólnoty. Chcielibyśmy, aby był inspiracją i punktem odniesienia dla innych, podobnych inicjatyw w Toruniu.  Obserwując i czerpiąc inspiracje z pomysłów, które rozwijają się na kampusach uniwersyteckich na świecie, wiemy, że takie miejsca są ważne i potrzebne.

Ogród jest ogólnodostępny. Praca ochotników-ogrodników odbywa się 2-3 razy w tygodniu w określonych godzinach i koordynowana jest przez miejską ogrodniczkę Paulinę Jeziorek.

Jadalny Ogród KOI w sezonie letnim funkcjonuje jako fizyczna przestrzeń ogrodowa. Natomiast w sezonie zimowym prowadzi działalność edukacyjną i wykładowo-warsztatową. Jadalny Ogród to nie tylko grządki, ale również poletko intelektualne, gdzie to, co może być pożywne dla naszego wnętrza, kiełkuje, wzrasta, owocuje, fermentuje i rozkłada się.

Wykłady i warsztaty kierujemy do społeczności uniwersyteckiej, uczniów szkół średnich oraz mieszkańców Torunia i okolic. Wykłady i warsztaty są ogólnodostępne oraz darmowe. Na niektóre z nich obowiązują wcześniejsze zapisy. Wydarzenia odbywają się cyklicznie w pomieszczeniach Kopernikańskiego Ośrodka Integracji i dotyczą tematów, wokół których oscyluje inicjatywa ogrodu wspólnotowego Jadalny Ogród KOI: zrównoważony rozwój, ogrodnictwo miejskie, suwerenność żywnościowa, lokalne łańcuchy dostaw, ekosystem ogrodu, kampusu i miasta, edukacja poprzez doświadczenie, praca z ciałem i zmysły.

Zachęcamy do śledzenia aktualności oraz planowanych wydarzeń Jadalnego Ogrodu na Facebooku

Instagram 

E-mail: jadalnyogrodkoi@umk.plpaulina.jeziorek@umk.pl

Fot. Idalia Tuleja, Paulina Jeziorek, Andrzej Romański

Kopernikański
Ośrodek Integracji