Kopernikański
Ośrodek Integracji

Uni-ME mentoring program

Uni-Me 2 edycja odbędzie się w roku akademickim 2024/2025

(informacje poniżej)

Uni-Me Mentoring Program to program wspierający dla osób studiujących ze wszystkich wydziałów naszej uczelni. Program zakłada wsparcie w zakresie planowania ścieżki kształcenia z wykorzystaniem możliwości, jakie daje UMK partnerstwo w YUFE, a także inne programy i partnerstwa międzynarodowe. Jest to program mentoringowy z elementami coachingu i advisoringu.

Co to jest proces mentoringowy? Co może dać udział w programie? Proces mentoringowy to wspólna droga do celu, a mentoring to zbiór drogowskazów, którą otrzymasz dołączając do tego procesu.

Głównym celem programu jest wsparcie w zakresie planowania ścieżki kształcenia zawierającej komponent międzynarodowy, a celami długofalowymi są: szerzenie idei budowania Uniwersytetu Europejskiego; wpływ na jakość działania jednostek uczelnianych poprzez mobilizowanie do współpracy; udrażnianie komunikacji pomiędzy jednostkami; mentoring jako narzędzie podnoszenia jakości kształcenia poprzez przekazanie dostępnych możliwości; stworzenie swego rodzaju instytucji mentoringu na uczelni, mentorzy jako eksperci, ambasadorzy programu szkolący następnych kandydatów na mentorów w kolejnych latach programu.

Jeśli jesteś zainteresowany/a przystąpieniem do programu w roli Mentora/Mentorki

wyślij email do 30 listopada 2023r. na adres: malgorzatablaszczak@umk.pl

Kto może zostać mentorem/mentorką? --> Każdy pracownik UMK zarówno naukowy, jak i z administracji, który lubi pracować z młodymi ludźmi i dba o swój rozwój osobisty.

Jakie są korzyści uczestnictwa w programie?

  • przygotowanie do pełnienia tej roli poprzez możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach

  • materiały i narzędzia do korzystania w trakcie prowadzonych procesów

  • organizację i pomoc ze strony koordynatora Uni-Me oraz z-cy koordynatora YUFE

  • wsparcie w zakresie organizacji wyjazdów szkoleniowych do partnerów YUFE

Zespół ds. mentoringu 1. edycji to mentorzy - dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK; mgr Małgorzata Błaszczak; mgr Joanna Hajduk; dr Joanna Karłowska-Pik; dr Kamila Łaszewska; dr hab. Dariusz Pniewski, prof. UMK; dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK; Lek. Dorota Rutkowska. Koordynatorem programu jest mgr Małgorzata Błaszczak, a od strony merytorycznej program wspiera z-ca Koordynatora YUFE: mgr Anna Prykanowska.

dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK

 

Jestem prodziekanem ds. studenckich na Wydziale Fizyki, Astronomii i informatyki  Stosowanej. Pracuję w Instytucie Astronomii UMK i wykorzystując różnorodne radioteleskopy w Europie, obserwuję materię wokół rodzących się masywnych gwiazd. Dokładniej, wykonuję mapy radiowe rozkładu cząsteczek metanolu i wody w ramionach spiralnych naszej Galaktyki. Systematycznie prezentuję wyniki moich badań naukowych w publikacjach czy wystąpieniach konferencyjnych.

Bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, słuchać ich i dzielić się swoimi przeżyciami, przemyśleniami. W wolnym czasie lubię zadbać o swoją kondycję fizyczną. Najbardziej chciałabym móc cieszyć się każdym dniem, zauważać wspaniale, dobre chwile w codzienności.  

mgr Małgorzata Błaszczak

Pełnię funkcję Dyrektora Kopernikańskiego Ośrodka Integracji, w którym organizuję różne przedsięwzięcia oraz inicjatywy integracyjne i międzykulturowe. Prowadzę warsztaty integracyjne w oparciu o ideę ponownego wykorzystania różnych materiałów, a także ruchowe zajęcia integracyjne dla różnych grup wiekowych. Poza tym realizuję zadania w ramach uczestnictwa UMK w konsorcjum YUFE w zakresie YUFE Life Long Learning.

Jestem szczęśliwą mamą bliźniaczek, animatorką kultury, instruktorką ruchu i bungee flying.

Bardzo lubię ludzi. W wolnym czasie lubię być z dziećmi, z mężem, z przyjaciółmi, robić kreatywne projekty z moimi córkami, oglądać filmy, a w nocy, jak wszyscy śpią, seriale kryminalne. Najbardziej chciałabym się w końcu wyspać.  

mgr Joanna Hajduk 

Zastępca Kierownika Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji, absolwentka administracji oraz ochrony dóbr kultury. Moim głównym zadaniem jest koordynacja pracy dziekanatu dotyczącej obsługi studentów. W pracy moim celem jest przede wszystkim pomoc studentom. Przez wiele lat zajmowałam się także studentami zagranicznymi oraz profesorami wizytującymi w ramach Szkoły Prawa Porównawczego.

Bardzo lubię czytać książki, w szczególności fantastykę. W wolnym czasie jeżdżę rowerem. Najbardziej chciałabym mieć więcej czasu na realizację swoich pomysłów.i .    

dr Joanna Karłowska-Pik

Jestem adiunktem w Katedrze Statystyki Matematycznej i Eksploracji Danych na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz dyrektorem uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Statystycznych. Moja praca badawcza polega przede wszystkim na stosowaniu metod statystyki matematycznej i uczenia maszynowego w analizie danych rzeczywistych - głównie medycznych i przyrodniczych, ale z powołania jestem dydaktykiem. Prowadzę zajęcia koła statystycznego dla licealistów - wśród jego uczestników jest już wielu laureatów i finalistów olimpiad i konkursów statystycznych.   

Bardzo lubię towarzystwo ludzi optymistycznie nastawionych do życia i zaangażowanych w to, co robią - pewnie dlatego sama często daję się namówić na udział w różnych projektach i inicjatywach. 
W wolnym czasie czytam książki - głównie kryminały, fantastykę i współczesną prozę amerykańską, tańczę zumbę albo zalewam się łzami, oglądając po raz setny ,,Znachora’’. 
Najbardziej chciałabym mieć magiczną zdolność rozciągania czasu, bo jest przecież jeszcze tyle rzeczy do zrobienia! 
 

dr Kamila Łaszewska

Jestem psychologiem i pracuję w Instytucie Psychologii UMK w Katedrze Neuropsychologii i Psychologii Klinicznej. Pracuję także jako psychoterapeuta w procesie szkolenia w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym i poznawczo-behawioralnym. Bliska jest mi praca z ciałem i praca z traumą oraz chronopsychologia.

Bardzo lubię tańczyć, pływać, wiosnę, polskie kino lat 80 tych i 90 tych i masło orzechowe. W wolnym czasie - idę spokojnym krokiem lub siadam. Najbardziej chciałabym utrzymywać balans między tym co wyżej (bardzo lubię i wolnym czasem), a tym, co nie bardzo lubiane czy potrzebuje być zrobione.

dr hab. Dariusz Pniewski, prof. UMK

Zawodowo czytam książki i o nich rozmawiam; nadal sprawia mi to przyjemność. Zajmuję się kulturą (literaturą, malarstwem i estetyką) europejskiego romantyzmu, a także „długim trwaniem” tej kultury we współczesności (najnowsza powieść, sztuki plastyczne, przestrzeń miejska, tożsamości regionalne i narodowe). Jestem wykładowcą na Wydziale Humanistycznym, byłem prodziekanem ds. studenckich i kształcenia.

Lubię ludzi. Lubię, kiedy mówią: interesują mnie ich historie, wiedza, doświadczenia. Czasem przyjemne i treściwe bywa też wspólne milczenie. W wolnym czasie jeżdżę rowerem i na rolkach. Szybko, intensywnie, czasem daleko.
Od marzeń wolę plany.

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK 

Specjalizuję się w zakresie prawa i postępowania administracyjnego. Pełnię funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół reglamentacji prawnej zawodów zaufania publicznego, samorządów w tym przede wszystkim zawodowych, systemu szkolnictwa wyższego  oraz egzekucji administracyjnej.

Wolny czas staram się spędzać aktywnie (tenis, narty, wędrówki górskie). Więcej wolnego czasu i komfortu, że nic nie muszę na jutro!    

Lek. Dorota Rutkowska

Jestem lekarzem specjalistą medycyny ratunkowej i asystentem w Pracowni Dydaktyki Medycznej na Wydziale Lekarskim CM UMK. Swoje życie zawodowe dzielę pomiędzy pracą kliniczną w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy a pracą dydaktyczną. Moim szczególnym zainteresowaniem zawodowym jest nauczanie z zastosowaniem symulacji medycznej, w związku z czym zdecydowaną większość zajęć dydaktycznych prowadzę w
naszym uczelnianym Centrum Symulacji Medycznych. Ze względu na fakt, iż medycyna ratunkowa jest moją zawodową pasją, działam też aktywnie na rzecz rozwoju tej dziedziny, między innymi jako członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Bardzo lubię towarzystwo inspirujących ludzi oraz odkrywanie nowych miejsc i możliwości.
W wolnym czasie wracam w rodzinne strony i planuję ciekawe wyjazdy wakacyjne. Najbardziej chciałabym mieć czas na realizację wszystkich pomysłów!

  ******************************************************************************************

Nabór Mentee do pierwszej edycji programu

Jeśli chciałbyś/chciałabyś w swojej edukacji zaplanować wyjazd na uczelnię zagraniczną, udział w kursie w uczelni w innym państwie lub w jakiś inny sposób zdobyć międzynarodowe doświadczenie, ale nie wiesz, jak się za to zabrać, weź udział w pilotażowym naborze na mentee. Udział w programie oznacza uczestnictwo co najmniej w 6 sesjach z mentorem, we wspólnych warsztatach grupowych i ewaluacji. W pilotażowej edycji mamy do zaoferowania 16 miejsc.

Ankieta rekrutacyjna/Recruitment questionnaire ANKIETA

Regulamin Programu Uni-Me: Regulamin

 

fot. Andrzej Romański

 

 

Kopernikański
Ośrodek Integracji