Kopernikański
Ośrodek Integracji

Organizacja wydarzeń

Kopernikański Ośrodek Integracji udostępnia swoją przestrzeń zieloną oraz pomieszczenia całej społeczności akademickiej i miejskiej, w celu organizacji: spotkań integracyjnych, szkoleń, wystaw, warsztatów, klubów dyskusyjnych etc.

  1. Pracowników UMK, koła naukowe, jednostki UMK zainteresowane rezerwacją miejsca          i terminu planowanego wydarzenia, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy koi@umk.pl.    W wiadomości należy podać: datę, godziny trwania wydarzenia, liczbę uczestników, a także załączyć wypełniony wniosekformularzem.
  2. Osoby i podmioty niezwiązane z UMK proszone są o wcześniejsze wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikiem (wniosek i załącznik), a następnie przesłanie skanu podpisanego dokumentu do Wydziału Promocji i Turystyki UMT (wpit@um.torun.pl). Po zakończeniu wydarzenia obowiązkowe jest sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego (protokół).
  • Wydarzenia, w których liczba uczestników będzie przekraczała 70 osób, powinny być zgłaszane przez Organizatorów tych wydarzeń do Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa UMK na 2 tygodnie przed organizacją wydarzenia. W tym celu należy wypełnić 1 i 2 stronę wniosku (adresowanego do Kanclerza UMK) i przekazać do Działu BHP UMK.

Charakterystyka oraz zdjęcia pomieszczeń i przestrzeni udostępnianej w KOI

Obecnie nie prowadzimy komercyjnego wynajmu sal i przestrzeni KOI.

Kopernikański
Ośrodek Integracji