Kopernikański
Ośrodek Integracji

Pracownicy

Dyrektor
mgr Ma
łgorzata Błaszczak
e-mail: malgorzatablaszczak@umk.pl

tel. 887706487

 

Specjalista

mgr Martyna Malec
e-mail: malec@umk.pl        

tel. 566112788

 

Referent

mgr Idalia Tuleja
e-mail: idalia.tuleja@umk.pl

tel. 566112788

 

Barbara Nalazek
e-mail:

Zenon Lewandowski
e-mail:

 

Kopernikański
Ośrodek Integracji