Kopernikański
Ośrodek Integracji

Nasze aktywności

Cups of Talks jest inicjatywą studentów oraz Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej UMK, powstałą w kwietniu 2022 roku.
Pomysł na Cups of Talks był odpowiedzią na potrzeby osób studiujących, które po czasie pandemii były spragnione aktywności z udziałem innych. Dlatego właśnie, w celu umożliwienia integracji studentów polskich ze studentami zagranicznymi na UMK, narodził się pomysł międzykulturowych konwersacji w różnych językach - z językiem angielskim na czele.
W drugiej edycji Cups of Talks stawiamy przede wszystkim na integrację międzykulturową, a także na otwartość i zrozumienie drugiej osoby poprzez konwersację. Tym razem spotkania będą odbywać się dwa razy w miesiącu, jedno w języku polskim, drugie w języku angielskim, tak aby każdy znalazł przestrzeń do swobodnej wypowiedzi.

Bieżące informacje nt. planowanych spotkań Cups of Talks na Facebooku.

To program kierowany do studentów wszystkich wydziałów naszej uczelni, opierający się na wsparciu w zakresie planowania ścieżki kształcenia z wykorzystaniem możliwości, jakie daje UMK partnerstwo w YUFE, a także inne programy i partnerstwa międzynarodowe. Jest to program mentoringowy z elementami coachingu i advisoringu.

  • Wolontariat

Kopernikański Ośrodek Integracji oferuje studentom pole do współpracy i rozwoju własnych kompetencji, wzbogacania doświadczeń poprzez kooperację ze społecznością miejską oraz akademicką. Do działań w ramach wolontariatu aktywizujemy zarówno polskich, jak i zagranicznych studentów. KOI współpracuje m.in. z Fundacją Amicus UMK w ramach organizacji wolontariatu studenckiego. Informacje dotyczące wolontariatu YUFE znajdują się na stronie.

Kopernikański
Ośrodek Integracji