Kopernikański
Ośrodek Integracji

Kopernikański Ośrodek Integracji to miejsce integracji, tolerancji i współpracy, mające służyć społeczności akademickiej oraz lokalnej.

portal.umk.pl/w-goscinnych-progach-koi

Podstawowe zadania KOI to:

  • organizowanie działalności animacyjno-edukacyjnej ukierunkowanej na integrację lokalnej społeczności z członkami wspólnoty Uniwersytetu, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności zagranicznej Uniwersytetu;
  • organizowanie działań integracyjnych dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu;
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi i komórkami administracji Uniwersytetu w zakresie realizowania zadań integracyjnych i multikulturowych;
  • prowadzenie International Point dedykowanego obsłudze studentów, naukowców i kadry zagranicznej Uniwersytetu w zakresie organizacji pobytu w Toruniu i w Uniwersytecie;
  • wsparcie organizacyjne pełnomocników rektora;
  • współpraca z instytucjami publicznymi, pozarządowymi i przedsiębiorstwami przy realizowaniu zadań integracyjnych, w szczególności z instytucjami Miasta Torunia oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
  • wsparcie działalności Poradni Uniwersyteckich YUFE;
  • organizacja i udostępnienie miejsca wyciszenia – pokoju wielu kultur dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu;
  • organizowanie i realizacja Programu Mentoringowego Uni-Me wspierającego studentów Uniwersytetu w planowaniu ścieżki kształcenia z wykorzystaniem komponentu międzynarodowego i zaangażowania społecznego;
  • aplikowanie o fundusze z Unii Europejskiej i inne potencjalne środki finansowe na realizację projektów związanych z zadaniami Ośrodka.
Kopernikański
Ośrodek Integracji